Histologi

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to: navigation, search

Histologi betyder 'læren om væv' og omhandler den mikroskopiske opbygning og tilknyttede funktion af biologisk materiale.


Spottetips

Lærebøger

Geneser, Finn. ’’Histologi – på molekylærbiologisk grundlag’’ 1.udgave, 2. oplag Munksgaard 1998
ISBN 8716122488
Studmed.dk forum om bogen